سرویس های TD-LTE

TD-LTE
یک ماهه
کدزمانسرعتحجم ترافیک قیمت (تومان)
1151یک ماهه1-80Mbps 40 گیگابایت داخلی معادل 20 گیگابابت بین الملل55.000
1152یک ماهه1-80Mbps 70 گیگابایت داخلی معادل 35 گیگابابت بین الملل 95.000
1153یک ماهه1-80Mbps 110 گیگابایت داخلی معادل 55 گیگابابت بین الملل125.000
1154یک ماهه1-80Mbps 200 گیگابایت داخلی معادل 100 گیگابابت بین الملل3.500.000
TD-LTE
سه ماهه
کدزمانسرعتحجم ترافیک قیمت (تومان)
1155سه ماهه1-80Mbps 140 گیگابایت داخلی معادل 70 گیگابابت بین الملل190.000
1156سه ماهه1-80Mbps 300 گیگابایت داخلی معادل 150 گیگابابت بین الملل 370.000
1157سه ماهه1-80Mbps 400 گیگابایت داخلی معادل 200 گیگابابت بین الملل450.000
1158سه ماهه1-80Mbps 500 گیگابایت داخلی معادل 250 گیگابابت بین الملل550.000
TD-LTE
شش ماهه
کدزمانسرعتحجم ترافیک قیمت (تومان)
1159شش ماهه1-80Mbps 240 گیگابایت داخلی معادل 120 گیگابابت بین الملل320.000
1160شش ماهه1-80Mbps 500 گیگابایت داخلی معادل 250 گیگابابت بین الملل500.000
1161شش ماهه1-80Mbps 800 گیگابایت داخلی معادل 400 گیگابابت بین الملل800.000
1162شش ماهه1-80Mbps 2000 گیگابایت داخلی معادل 1000 گیگابابت بین الملل1.800.000
TD-LTE
یک ساله
کدزمانسرعتحجم ترافیک قیمت (تومان)
1163یک ساله1-80Mbps 500 گیگابایت داخلی معادل 250 گیگابابت بین الملل650.000
1164یک ساله1-80Mbps 1100 گیگابایت داخلی معادل 550 گیگابابت بین الملل 1.250.000
1165یک ساله1-80Mbps 1700 گیگابایت داخلی معادل 850 گیگابابت بین الملل1.700.000
1166یک ساله1-80Mbps 4000 گیگابایت داخلی معادل 2000 گیگابابت بین الملل3.300.000

قوانین:

  • تمامی قیمت ها به تومان، با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (9%) می باشد.
  • هزینه سیم کارت و مودم جدا محاسبه میگردد
  • سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
  • آستانه مصرف منصفانه، حداکثر ترافیک مجاز قابل استفاده در یک ماه به صورت دریافت و ارسال بوده و مربوط به استفاده ترکیبی از ترافیک داخلی و بین الملل می باشد. این روش محاسبه در صورتی کاربرد دارد که حداکثر نیمی از ترافیک اشاره شده در جداول فوق به ترافیک بین الملل اختصاص یابد. لیکن به روش دیگر امکان استفاده از تمام ترافیک به صورت مصرف داخلی وجود خواهند داشت.
  • بر اساس مصوبه ۱۵۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل سرعت ارسال به میزان یک هشتم حداقل سرعت دریافت خواهد بود
  • از پیام رسان های داخلی به محاسبه 1 به 3 می باشد به صورتی که اگر سرویس شما دارای 10 گیگ ترافیک بین الملل باشد معادل 30 گیگ ترافیک پیام رسان داخلی استفاده خواهد بود
  • در مواردی که خرید سرویس بدون امکان‌سنجی و تایید کارشناس اعزامی شرکت همیارنت توسط مشترک نهایی و تحویل گردد، هیچ گونه مسئولیتی مبنی بر عدم پوشش‌دهی و دریافت سرویس با کیفیت مناسب و پایدار متوجه این شرکت نخواهد بود.
  • چنانچه مشترک سرویس اولیه خود را در مکان مورد نظر تایید و دریافت نماید، پس از هرگونه تغییر مکان (آدرس، طبقه، موقعیت شرقی، غربی ساختمان و ...) هیچ‌گونه مسئولیتی مبنی بر عدم پوشش‌دهی و دریافت سرویس با کیفیت مناسب و پایدار متوجه شرکت همیارنت نخواهد بود.
  • هزینه‌ امکان‌سنجی، نصب و راه‌اندازی این سرویس‌ 10۰,۰۰۰ تومان است.
  • هزینه ایاب و ذهاب جهت نصب، راه اندازی و رفع خرابی جدا محاسبه میگردد
-->