مفاد قرارداد

تعاريف:

شركت شيراز هميار دارنده پروانه سروکو به شماره پروانه 62-95-100 از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در سطح کشور .آدرس : شيراز– خيابان قصردشت – چهارراه زرگري – ابتداي بلوار مطهري – ساختمان آپادانا – طبقه چهارم واحد7

تلفن پشتيباني (شركت شيراز هميار) : 6269543-071 و یا 3688

جهت پرداخت آنلاين و بررسي اعتبار باقي مانده به آدرس وب سايت www.hamyar.net مراجعه شود.

مشترک : شخص حقیقی یا حقوقی که در محدوده قرارداد منعقده با ارایه کننده خدمات شبکه انتقال داده ها، از خدمات سرويس های شرکت با نشانی و مشخصات مندرج در برگ ضمیمه قرارداد، استفاده می نماید. (طبق ماده 1 بند ب آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیک)

پهنای باند: نرخ انتقال داده بر اساس ظرفیت کانال انتقال تخصیص داده شده به مصرف کننده با واحد Kbps
دوره اشتراک : مدت زمان سرویسی که مصرف کننده انتخاب نموده، بر اساس دوره های یک ماهه (30 روز کامل) محاسبه شده و از زمان اولین ارتباط آغاز می گردد.
ترافیک ماهیانه: میزان اطلاعات مبادله شده ( دریافت و ارسال ) توسط مصرف کننده در طول یک ماه با واحد Kbps ( کیلو بیت برثانیه )
شبکه شرکت : شامل زیر ساخت و تجهیزات خطوط پر سرعت است که تحت مالکیت شرکت بوده و با نظارت وی اداره و نگهداری می شود . سیم کشی داخل ساختمان مصرف کننده ، خطوط تلفن ، زیر ساخت های شبکه مخابراتی کشور و تجهیزاتی که تحت مالکیت ، اختیار یا نظارت شرکت نیست ، جزء شبکه شرکت محسوب نمی شود.
ADSL: خط ديجيتال نامتقارن كه برروي خط تلفن داير در محل نصب گرديده و امكان انتقال ديتا را فراهم مي آورد.

ماده1 : موضوع قرارداد
اتصال دو طرفه نامتقارن به شبکه جهاني اينترنت( بصورت خط ADSL اشتراکي) بر روي شماره تلفن مشخص شده بوسيله مشترك در برگ ضميمه قرارداد در محل مورد نظر مشترك که در فرم در خواست سرويس ذکر گرديده و به تایید و امضا مشترک رسيده است.
تبصره 1 : شركت منحصراً متعهد به ارائه سرويس در محل مورد نظر مشترك (كه در ضميمه قرارداد مشخص شده) مي باشد و در صورت تغيير شماره و يا تغيير نشاني مشترك، همچنين تغيير نوع خط از طرف شرکت مخابرات، شركت تعهدي در خصوص ادامه سرويس ندارد.
تبصره 2 : برگ ضميمه حاوي نوع سرويس اوليه مشترک تعهدي براي ادامه سرويس درخواستي پس از پايان دوره اوليه راه اندازي سرويس نميباشد و براي ادامه سرويس دهي حداقل يک هفته پيش از پايان دوره بايد نسبت به تمديد اقدام گردد .

تبصره ماده 2 : مدت قرارداد
مدت اين قرارداد از تاريخ شروع سرويس مشترک، تا يک هفته پس از پايان آخرين دوره تمديد سرويس ( ارسال درخواست جمع آوري از سوي شرکت شيراز هميار ) مي باشد.
تبصره 1 : مشترك در صورت عدم نياز به ادامه تمديد سرويس و جمع آوري خط لازم است حداقل 7 روز قبل از اتمام اشتراك درخواست كتبي خود را مبني بر جمع آوري تجهيزات شرکت از روي خط به دفتر مرکزي شرکت شيراز هميار ارائه نمايد.در غير اينصورت مسئوليت هرگونه تاخير درجمع آوري خط با مشترك خواهد بود.
تبصره تبصره ٢: مشترک مي تواند نوع سرويس خود را در هر دوره بر اساس نوع مصرف، در زمان تمديد مشخص نمايد.
تبصره تبصره 3 : چنانچه مشترک از سرویسهای جشنواره استفاده نماید و به هر دلیلی مایل به فسخ قرارد گردد هیچ وجهی مسترد نخواهد گردید.

ماده 3 : پيوست قرارداد

اين قرارداد شامل يك برگ ضميمه است كه جزء جدايي ناپذير اين قرارداد بوده و مندرجات آن غير قابل تغيير خواهد بود.

ماده 4 : مبلغ قراداد
با توجه به سرویس انتخابی و تجهیزات درخواست شده در برگ ضمیمه این قرارداد، مصرف کننده موظف است مبـلغ قرارداد را 7 روز قبل از شروع دوره بعد به حساب واریز و یا نقدا به شرکت ارایه نماید.
عقد قرارداد مستلزم پرداخت هزينه راه اندازي خط بوده و علاوه بر آن بر اساس نوع سرويس درخواستي مشترك در هر دوره، مبلغ آبونمان بصورت مجزا و ماهيانه، سه ماهه ، شش ماهه و يکساله قابل پرداخت مي باشد.


تبصره 4 : از آنجا كه شركت موظف به پرداخت حق اشتراك ماهيانه به شركت مخابرات مي باشد، در صورت عدم پرداخت به موقع آبونمان ماهيانه و يا حق رزرواسيون از سوي مشترك، شركت مجاز خواهد بود نسبت به قطع ارتباط و فسخ قرارداد اقدام نمايد. حداکثر 7 روز پس از اتمام اشتراک در صورت تمديد نشدن مجدد درخواست جمع آوري تجهيزات از روي خط ارتباطي مشترک ارسال خواهد شد .بديهي است نصب و راه اندازي مجدد سرويس شامل هزينه هاي مربوطه مي گردد.
تبصره 5 : در صورت عدم تمديد اشتراک از طرف مشترک در مدت مقرر و پايان پذيرفتن دوره سرويس، در صورت پرداخت حق اشتراک 48 ساعت زمان براي شروع به کار مجدد سرويس نياز خواهد بود.
تبصره 6 : تمديد قرارداد بر اساس دوره مشخص شده خواهد بود که در صورت تاخير در تمديد، مدت زمان قطع بودن سرويس بين دوره قبل و دوره جديد جزء دوره جديد محاسبه خواهد شد.

ماده 5 : تعهدات طرفين


تعهدات شرکت:
الف_شرکت موظف است مکانی مناسب را برای پشتیبانی و پاسخگویی به مصرف کنندگان و متقاضیان با آدرس دقیق و ساعت فعالیت معین مشخص نماید.
ب_ مشخصات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و با جزییات کامل، بطور رایگان به اطلاع متقاضیان و مصرف کنندگان رسانده شود.
پ _ شركت متعهد مي گردد كليه اطلاعات ثبت شده (مندرج در قرارداد) را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن نزد ديگران خودداري نمايد مگر با حکم مراجع ذيصلاح.
ت _شرکت برقراری موضوع قرارداد را بدون احتساب مشکلات ناشی از سخت افزار و نرم افزارهای رایانه مصرق کننده و همچنین اشکالات ناشی از شرکت مخابرات به میزان 95% تضمین می نماید.
شرکت متعهد است در صورتی که اختلال و قطعی به وجود آمده مربوط به شبکه همیارنت و در حیطه مسئولیت شرکت باشد مطابق با ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبصره ذیل اقدام به جبران قطعی ها نماید.
تبصره : ضریب دسترسی ، مشخص کننده حداکثر میزان دسترسی مشتری به خدمات های ارائه شده روی بستر ADSL شبکه همیار بوده و با توجه به پارامترهای مندرج در موافقتنامه سطح خدمات تعیین گردیده است.
به طور مثال در زیر ضرایب A و B اشاره شده است:
ضریب A : ( میزان تلفات بسته یا PLR ) ، بیان کننده میانگین گم شدن یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه همیارنت و برابر با 3% می باشد.
ضریب B : ( تاخیر یا Latency ) ، متوسط زمانی است که طول میکشد تا یک بسته از پورت دسترسی مشتری تا نقطه انتهایی شبکه همیارنت رسیده برابر 160 میلی ثانیه میباشد.
ضریب C : ( پهنای باند تضمین شده یا CRC ) ، به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطلاق می شود که برابر 0.125 میباشد.
ضریب MTTR : ( میانگین زمان بازیابی یا تعمیر ) ، میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت 72 ساعت می باشد.
ث - شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به ارایه سرویس در صورت مشکلات پیش آمده از طرف مخابرات اعم از قطع خط مصرف کننده ، عملیات کابل بر گردان ، تبدیل شدن خط تلفن به حالت PCM یا فیبر نوری و غیره و همچنین بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی و انتقال داده های شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای مخابراتی وابسته و غیره و یا اختلال در اینترنت جهانی را نخواهد داشت .
ج - تغییر سرویس مصرف کننده ( نوع سرویس ، ارتقاء یا کاهش ) با توجه به امکانات ، صلاحدید ، شرایط و ضوابط شرکت و در ابتدای دوره اشتراک بعدی امکان پذیر خواهد بود .
چ - شرکت می تواند به صلاحدید خود و در راستای حفظ امنیت و یا بهره وری مناسب شبکه، برخی از دسترسی های مصرف کننده بر روی بعضی از پورت ها و یا پروتکل ها را محدود نماید.
ح - هرگونه اشکال و اختلال در سیم کشی داخلی ساختمان، مدار مصرف کننده، تغییر در تجهیزات یا استفاده از تجهیزاتی که مورد تایید شرکت نبوده، وقفه در خدمات تلقی نمی گردد.
د - به مصرف کننده پیشنهاد میگردد تا از مودم و سرویس نصب و راه اندازی شرکت استفاده نماید تا خللی در برقراری ارتباط، پیشتیبانی و رفع مشکلات بعدی به وجود نیاید. عیب یابی مودم ها به صورت تلفنی تنها شامل مودم های مورد تایید شرکت بوده و شرکت مسولیتی در قبال
مودم هایی که مورد تایید نیستند ندارد. تجهیزاتی که شرکت در اختیار مشترک قرار می دهد مشمول گارانتی شرکت شیراز همیار نمی باشد.
ذ - شرکت متعهد است که ارتباط با اينترنت را در درگاه خروجي مودم مشترک تحويل دهد مشروط به اينکه مشترک به کليه تعهدات خود اعم از روتاري نبودن، نبود دستگاه سانترال ، نبود دستگاه صفر بند ، نبود دوشاخه ضد برق و ... برروي خط تلفن اعلام شده براي ADSL عمل نموده باشد.
تبصره 1 : شركت در قبال مشكلات شبكه هاي داخلي كه داراي بيش از يك كامپيوتر باشند هيچگونه مسئوليتي ندارد.
تبصره 2 : شركت هيچ مسئوليتي در قبال خرابي و کيفيت نامطلوب خط تلفن مشترك (از محل مركز تلفن مربوطه به مشترك يا خرابي داخل يا خارج ساختمان) و همچنين كابل كشي تلفن که بر روي کيفيت سرويس تاثيرگذار است نخواهد داشت.
تعهدات مشترک :
الف - کليه مکاتبات شرکت با مشترک از طريق آدرس پست الکترونيکي و شماره تلفن همراه يا نشاني پستي ذکر شده در فرم پيوست قرارداد انجام خواهد شد. در صورتي که هر يک از نشاني هاي ارائه شده صحيح نباشد، کليه مسئوليت هاي آن به عهده مشترک بوده ، مکاتبات با نشاني ياد شده به منزله اطلاع به مشترک خواهد بود و در صورت بروز هرنوع خسارت مسئوليت جبران آن به عهده مشترک ميباشد.
ب – مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته بعد از رانژه شدن خط تلفن اعلام شده محيط را جهت نصب آماده نمايد در غير اين صورت پايان هفته مبناي شروع قرارداد خواهد بود.
پ – تغيير سرعت در ابتداي هر دوره امکان پذير مي باشد و مانده اعتبار حجمي باقي مانده به ماه بعد انتقال پيدا نمي کند.
ت – به منظور جلوگيري از مشكلات احتمالي در شبكه ، سازگاري هر چه بيشتر تجهيزات سمت مشترك با تجهيزات شرکت و همچنين تضمين كيفيت تعهد شده، مشترك مي بايست تجهيزات مورد نياز خود را از شركت تهيه نمايد.درصورتي که تجهيزات از شرکت خريداري نشود هزينه تنظيمات تجهيزات جداگانه در محل دريافت مي گردد.
ث – مشترك رضايت و موافقت خود را با تغيير كاربري تلفن اعلام شده از سوي وي در پيوست قرارداد به عنوان شماره تلفن مورد استفاده جهت نصب ADSL در زمان عقد قرارداد و برگرداندن آن به حالت عادي در پايان مهلت اشتراک اعلام مي دارد و چنانچه به دليل داشتن بدهي به شرکت مخابرات تلفن مشترك قطع شده و خللي در ارائه سرويس از سوي شركت به مشترك ايجاد شود، مسئوليتي به عهده شركت نمي باشد.
ج – مشترک متعهد است در طول مدت قرارداد بر اساس مقررات قانونی و موازین شرعی و آیین نامه ها و مقررات وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و با رعایت کلیه شیونات اخلاقی از پهنای باند اختصاص یافته مطابق با عرف موجود استفاده نماید و در صورت اثبات خلاف هیچگونه مسولیتی به عهده شرکت نمی باشد . شرکت حق فسخ قرارداد در چنين شرايطي را براي خود محفوظ ميداند.
تبصره 1 : مسئوليت محتواي نامه ها،اوراق و پرونده هاي الكترونيكي ارسالي توسط خطوط شرکت از روي خط مشترک ، به عهده مشترك مي باشد.
تبصره 2 : در حیطه امکانات و اختیارات خود موظف به حفظ امنیت شبکه و جلوگیری از انجام اقداماتی نظیر ویروسی نمودن شبکه ، هک نمودن سایت ها ، ارسال Spam و ... می باشد. همچنین مصرف کننده متعهد است از هر گونه اقدام برای ورود به شبکه سرویس دهنده، اسکن شبکه ها، ایجاد اختلال در سرویس های عمومی و خصوصی، دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس مصرف کنندگان خودداری نماید.
تبصره 3 : مشترك حق واگذاري موضوع قرارداد را به شخصي ثالث از خود سلب مي نمايد.
تبصره 4 : مشترک متعهد به رعایت حداقل شرایط لازم جهت راه اندازی سرویس می باشد. ( حداقل شرایط: مستقیم بودن خط تلفن، عدم عبور از صفر بند و سیستم های تلفن داخلی، استفاده از سیستم عامل و نزدیک بودن خط تلفن به سیستم)
چ - حفاظت از اطلاعات، محتوای نامه ها، امنیت شبکه، نام های کاربری و رمز های عبور به عهده مصرف کننده خواهد بود.
ح – چنانچه مشترك برخلاف هر يك از تعهدات خود اقدام نمايد شركت مي تواند نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد و ضبط باقيمانده حق اشتراك اقدام نمايد.
خ – در صورتي كه شركت در شرايط پيش بيني نشده قادر به ادامه ارائه خدمات به مشترك نباشد، مجاز خواهد بود بصورت يك طرفه نسبت به قطع اشتراك و پرداخت باقيمانده مبلغ اشتراك بدون پرداخت خسارات اقدام نمايد.
د – در صورتيكه به دليل خرابي و ويروسي شدن سيستم هاي موجود مشترك ، احتمال سرايت خرابي و نفوذ ويروس از طريق سيستمهاي شركت به ساير مشتركين و تجهيزات (شركت)وجود داشته باشد ، ‌شركت مجاز به قطع موقت سرويس اينترنت مشترك تازمان رفع خرابي بوده و مشترك نسبت به پرداخت شدن خسارت زمان قطع هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
شرکت مي تواند به صلاحديد خود، در راستاي حفظ امنيت شبکه، برخي دسترسي هاي مشترک به پورت يا پروتکل ها را محدود يا مسدود نمايد.
ذ– از آنجا كه متولي امر نظارت و بازرسي بر عملكرد ارائه كنندگان ارتباط ، وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات مي باشد در صورت ارسال دستور از مقامات ذيصلاح در خصوص قطع ارتباط اينترنتي مشترك ، شركت ملزم به تبعيت مي باشد و هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص بر عهده او
نمي باشد.
ر - شرايط اضطراري(قوه قهريه) كه خارج از قدرت كنترل هر يك از طرفين باشد بر قرارداد حاضر جاري مي باشد و شرکت در چنين شرايطي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
ز – در سرويس حجمي ترافيك ماهيانه شامل مجموع ارسال و دريافت است. حجم باقي مانده از دور قبل به دوره بعد انتقال پيدا نمي کند.
همچنین درصورت استفاده از پرداخت آنلاین کلیه مسئولیت پرداخت به عهده مشترک می باشد در غیر این صورت کلیه عواقب و خسارات ناشی از آن بر عهده مشترک خواهد بود .
ژ - از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای به ویژه مندرجات بند 6 بخش ب آن مطلع بوده و متعهد به رعایت آنها است.
س - استفاده از خدمات برای راه اندازی سرویس میزبانی اینترنتی (HOSTING)
ش - ارتکاب جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزاری رایانه ای و آیین نامه مربوط، و سایر جرایم با استفاده از شبکه اینترنت .
ص - استفاده از آدرسهای IP دیگر به غیر از IP آدرسهای تخصیص داده شده از شرکت سرویس دهنده برای خدمات خاص.
ض - انجام Voice Termination .
در صورت ارتکاب تخلف در باب هر یک از موارد فوق ،کلیه مسئولیتهای ناشی از آن به عهده مشترک خواهد بود.
ک - بنابر سیاست‌های تشویقی شرکت ، ترافیک مصرف شده کاربران بین ساعت 2 تا 7 بامداد در تمامی روزهای هفته ، رایگان خواهد بود (به شرط تمام نشدن سقف ترافیک مجاز مصرفی و تا هنگامی که امکانات و بسترهای مخابراتی مورد نیاز در اختیار این شرکت قرار می گیرد). بی تردید، این سیاست، یک سیاست تشویقی برای فراهم آوردن رضایت هرچه بیشتر مشتریان است و تعهدی را برای شرکت به همراه ندارد.