سرویس های جشنواره

تمدید-فروش مشترکین وفادار
سریال فرایند 522199-522197
کدزمانسرعتترافیک بین المللترافیک داخلیقیمت (تومان)
103430 روز10 مگابیت 50 گیگ100 گیگ70/000
103530 روز10 مگابیت 75 گیگ150 گیگ100/000
103630 روز10 مگابیت 100 گیگ200 گیگ120/000
103790 روز10 مگابیت 100 گیگ200 گیگ140/000
103890 روز10 مگابیت 150 گیگ300 گیگ195/000
103990 روز10 مگابیت 200 گیگ400 گیگ240/000
1040180 روز10 مگابیت 250 گیگ500 گیگ350/000
1041180 روز10 مگابیت 375 گیگ750 گیگ487/000
1042180 روز10 مگابیت 500 گیگ1000 گیگ600/000
1043365 روز10 مگابیت 600 گیگ1200 گیگ763/000
1044365 روز10 مگابیت 900 گیگ1800 گیگ1/064/000
1045365 روز10 مگابیت 1200 گیگ2400 گیگ1/309/000
سریال فرایند 522048
104630 روز16 مگابیت 40 گیگ80 گیگ65/000
104730 روز16 مگابیت 60 گیگ120 گیگ89/900
104830 روز16 مگابیت 80 گیگ160 گیگ114/600
104990 روز16 مگابیت 80 گیگ160 گیگ130/000
105090 روز16 مگابیت 120 گیگ240 گیگ179/800
105190 روز16 مگابیت 160 گیگ320 گیگ230/000
1052180 روز16 مگابیت 200 گیگ400 گیگ324/700
1053180 روز16 مگابیت 300 گیگ600 گیگ449/500
1054180 روز16 مگابیت 400 گیگ800 گیگ575/000
1055365 روز16 مگابیت 480 گیگ960 گیگ700/900
1056365 روز16 مگابیت 720 گیگ1440 گیگ981/600
1057365 روز16 مگابیت 960 گیگ1920 گیگ1/254/500
سریال فرایند 522050
105830 روز20 مگابیت 30 گیگ60 گیگ60/000
105930 روز20 مگابیت 40 گیگ80 گیگ75/000
106030 روز20 مگابیت 85 گیگ170 گیگ140/000
106190 روز20 مگابیت 60 گیگ120 گیگ120/000
106290 روز20 مگابیت 80 گیگ160 گیگ150/000
106390 روز20 مگابیت 170 گیگ340 گیگ279/800
1064180 روز20 مگابیت 150 گیگ300 گیگ300/000
1065180 روز20 مگابیت 200 گیگ400 گیگ375/000
1066180 روز20 مگابیت 425 گیگ850 گیگ701/800
1067365 روز20 مگابیت 360 گیگ720 گیگ654/500
1068365 روز20 مگابیت 480 گیگ960 گیگ816/500
1069365 روز20 مگابیت 1020 گیگ2040 گیگ1/528/800
سریال فرایند 522058
107030 روز25 مگابیت 25 گیگ50 گیگ55/000
107130 روز25 مگابیت 45 گیگ90 گیگ89/900
107230 روز25 مگابیت 65 گیگ130 گیگ120/000
107390 روز25 مگابیت 50 گیگ100 گیگ110/000
107490 روز25 مگابیت 90 گیگ180 گیگ179/800
107590 روز25 مگابیت 130 گیگ260 گیگ240/000
1076180 روز25 مگابیت 125 گیگ250 گیگ275/000
1077180 روز25 مگابیت 225 گیگ450 گیگ449/000
1078180 روز25 مگابیت 325 گیگ650 گیگ600/000
1079365 روز25 مگابیت 300 گیگ600 گیگ600/000
1080365 روز25 مگابیت 540 گیگ1080 گیگ981/000
1081365 روز25 مگابیت 780 گیگ1560 گیگ1/311/900
سریال فرایند 522082-522087
108230 روز30 مگابیت 10 گیگ20 گیگ44/000
108330 روز30 مگابیت 20 گیگ40 گیگ60/000
108430 روز30 مگابیت 30 گیگ60 گیگ79/800
108530 روز30 مگابیت 100 گیگ200 گیگ229/000
108630 روز30 مگابیت 200 گیگ400 گیگ275/000
108730 روز30 مگابیت 500 گیگ1000 گیگ504/500
108890 روز30 مگابیت 20 گیگ40 گیگ88/000
108990 روز30 مگابیت 40 گیگ80 گیگ120/000
109090 روز30 مگابیت 60 گیگ120 گیگ160/500
109190 روز30 مگابیت 200 گیگ400 گیگ300/000
109290 روز30 مگابیت 400 گیگ800 گیگ400/000
109390 روز30 مگابیت 1000 گیگ2000 گیگ899/000
1094180 روز30 مگابیت 50 گیگ100 گیگ220/000
1095180 روز30 مگابیت 100 گیگ200 گیگ300/000
1096180 روز30 مگابیت 150 گیگ300 گیگ399/000
1097180 روز30 مگابیت 500 گیگ1000 گیگ750/000
1098180 روز30 مگابیت 1000 گیگ2000 گیگ1/000/000
1099180 روز30 مگابیت 2500 گیگ5000 گیگ2/247/000
1100365 روز30 مگابیت 120 گیگ240 گیگ479/800
1101365 روز30 مگابیت 240 گیگ480 گیگ655/000
1102365 روز30 مگابیت 360 گیگ720 گیگ871/500
1103365 روز30 مگابیت 1200 گیگ2400 گیگ1/636/000
1104365 روز30 مگابیت 2400 گیگ4800 گیگ2/181/500
1105365 روز30 مگابیت 6000 گیگ12000 گیگ4/908/000
تمدید-فروش مشترکین وفادار
سریال فرایند 522048-522050-522058-522082-522199-522087-522197
کدزمانسرعتترافیک بین المللترافیک داخلیقیمت (تومان)
110630 روز30 مگابیت 5 گیگ10 گیگ32/000
110730 روز30 مگابیت 10 گیگ20 گیگ50/400
110830 روز30 مگابیت 15 گیگ30 گیگ59/600
110990 روز30 مگابیت 10 گیگ20 گیگ82/500
111090 روز30 مگابیت 50 گیگ100 گیگ144/000
111190 روز30 مگابیت 55 گیگ110 گیگ161/000
1112180 روز30 مگابیت 40 گیگ80 گیگ500/215
1113180 روز30 مگابیت 85 گیگ160 گیگ290/800
1114180 روز30 مگابیت 100 گیگ200 گیگ321/000
1115365 روز30 مگابیت 6 گیگ12 گیگ206/400
1116365 روز30 مگابیت 12 گیگ24 گیگ231/000
1117365 روز30 مگابیت 24 گیگ48 گیگ287/000
1118365 روز30 مگابیت 36 گیگ72 گیگ315/500
1119365 روز30 مگابیت 72 گیگ144 گیگ375/000
1120365 روز30 مگابیت 100 گیگ200 گیگ446/700

لازم به ذکر است:

 • تماشای فیلم در سایت www.filimo.comنیم بها می باشد.
 • سریال فرایند جشنواره چابک: 522199 - 522197 - 522048 - 522050 - 522058 - 522082 - 522087 - 522103 - 522104 - 522070 - 521205 - 521242 - 521245
 • هزینه راه اندازی در محل جهت مشترکین جدید ADSL رایگان می باشد.
 • به آستانه مصرف هر یک ازسرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
 • سرویس های دارای شبانه: سرویس شبانه با پهنای باند 30 تا 8 مگابیت از ساعت 2 بامداد الی 7 صبح می باشند (در صورتی که بسته ای دارای شبانه باشد در توضیحات سرویس ذکر میشود)
 • در سرویس های منصفانه جشنواره چابک قانون محدود به دوره استفاده نشده و همچنین بعد از اتمام حجم، سرعت بسته به 512 نامحدود تغییر می یابد . سرویس شبانه وایرلس منصفانه در این جشنواره با پهنای باند 8 الی 30 مگابیت از ساعت 2 بامداد الی8 صبح می باشد و در صورت استفاده بیش از حد مجاز سرویس از حالت نامحدود خارج خواهد شد.
 • تمامی قیمت ها به تومان، در زمان خرید سرویس هزینه مالیات بر ارزش افزوده (9%) به هزینه های فوق اضافه خواهد گردید.
 • تعرفه های فوق بر اساس مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم گردیده است.
 • از آنجا که سرویس ADSL2+ به کیفیت سیم کشی محل استفاده و فاصله از مرکز مخابراتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در صورت عدم دریافت سقف سرعت پس از خرید سرویس، موضوع را حتماً با واحد پشتیبانی شرکت مطرح نمایید تا در اسرع وقت جهت رفع خرابی های احتمالی و بررسی کیفیت لینک ارتباطی شما اقدامات لازم صورت پذیرد. همچنین بستر خط تلفن خارج از تعهدات همیارنت بوده و میزان دریافت و ارسال سرویس‌ها که در این فرم آورده شده به صورت حداکثر بوده است و بسته به شرایط خط، راه‌اندازی و مسئولیت آن بر عهده خریدار است. در صورت عدم امکان ارایه سرویس با سرعت مورد نظر، همیارنت متعهد می‌شود که با بالاترین سرعت سازگار با خط مشترک، سرویس را ارایه دهد
 • مشترکین عزیز، آستانه مصرف منصفانه، حداکثر ترافیک مجاز قابل استفاده در یک ماه به صورت دریافت و ارسال بوده و مربوط به استفاده ترکیبی از ترافیک داخلی و بین الملل می باشد. این روش محاسبه در صورتی کاربرد دارد که حداکثر نیمی از ترافیک اشاره شده در جداول فوق به ترافیک بین الملل اختصاص یابد. لیکن به روش دیگر امکان استفاده از تمام ترافیک به صورت مصرف داخلی وجود خواهند داشت. از آنجا که تعرفه های فوق با در نظر گرفتن نیاز اکثر کاربران اینترنت در کشور تنظیم شده است، در صورتی که در انتخاب بین گزینه های فوق دچار مشکل شدید می توانید با شماره تلفن 3688-071 تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی واحد فروش برای انتخاب مناسب ترین سرویس استفاده نمایید.
 • خرید ترافیک -مازاد بر آستانه مصرف منصفانه- طبق تعرفه ترافیک میسر می باشد.
 • تعرفه مشخص شده، سرعت دانلود را بر اساس بیت بر ثانیه در نظر گرفته است در صورتی که در هنگام دانلود، نرم افزارهای مورد استفاده، سرعت دانلود را با واحد بایت بر ثانیه نمایش میدهند. لذا جهت تبدیل واحد و مقایسه سرعت سرویس ها می بایست سرعت نمایش داده شده در جداول فوق را بر عدد 8 تقسیم نمود تا با سرعت دانلود نمایش داده شده در هنگام دانلود قابل مقایسه باشد.
 • هزینه سیم و آماده سازی خطوط مشترکین ADSL توسط شرکت مخابرات ایران( مطابق مصوبه شماره ٢ جلسه ٣٢٣ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ) ٦٠٫٠٠٠ تومان است که به قیمتهای بالا افزوده خواهد شد.
 • خدمات اشاره شده فوق مطابق مصوبه کمیسیون 177 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول توافق نامه سطح خدمات (SLA) می باشد.
 • استفاده از پیام رسان های داخلی به محاسبه 1 به 3 می باشد به صورتی که اگر سرویس شما دارای 10 گیگ ترافیک بین الملل باشد معادل 30 گیگ ترافیک پیام رسان داخلی خواهد بود.
 • سرویس های دارای محدود به دوره: حجم به صورت ماهیانه اعمال می گردد. به عنوان مثال اگر سرویس سه ماهه 90 گیگ انتخاب گردد ماهیانه 30 گیگ از حجم سرویس انتخاب شده قابل استفاده می باشد(در صورتی که سرویسی دارای قانون محدود به دوره باشد در توضیحات آن سرویس ذکر میشود)
 • بر اساس مصوبه ۱۵۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل سرعت ارسال به میزان یک هشتم حداقل سرعت دریافت خواهد بود.
 • به دلیل بالا بودن پهنای باند سرویس ها قبل از خرید حتما با پشتیبانی دفتر مرکزی جهت بررسی وضعیت لینک ارتباط، تماس حاصل نمایید.
 • لازم به ذکر است با توجه به اعمال تخفیف ویژه بر روی پروموشن های اولیه امکان برگشت از فروش این سرویس ها امکان پذیر نمی باشد. و همچنین در صورت اتمام ترافیک مازاد اعمال سرویس جدید امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که مشترک قبل از اتمام اشتراک تقاضای انصراف و یا تمدید سرویس دیگر را بنا به هر دلیلی داشته باشد، طبق قوانین داخلی شرکت همیارنت می بایست کل سرویس استفاده شده را به صورت تعرفه معمولی و مبلغ 1.000.000 ریال بابت انصراف از ادامه اشتراک به شرکت پرداخت نماید.
 • توربو فشفشه : در این سرویس افزایش سرعت و حجم به صورت هم زمان بوده و جهت فعال سازی این سرویس اشتراک اولیه می بایست از زمان تعریف شده یک روز بیشتر زمان داشته باشد و همچنین به دلیل پروموشن های سرویس در صورتی که اشتراک اولیه دارای ترافیک شبانه و یا هرگونه ترافیک مازاد باشد،غیر فعال میگردد و بعد از اتمام بسته ترافیکی مجدد فعال می گردد.
-->