سازمان ها


خدمات

پهنایی باند اختصاصی Intranet VPN بین دفاتر مجتمع ها ADSL Wireless VPS Hosting Dedicated Server COLOCATION

تامین نیازمندی های IT سازمان ها از سالیان دور رسالت دیگر شرکت همیارنت بوده است که با تمرکز بر نیاز سازمان ها، ادارات، شرکت ها و سایر کسب و کارهای کوچک و بزرگ یکی از دپارتمان های تخصصی شرکت را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل خدمات قابل ارایه برای این دسته از مشتریان در مقایسه با سایرین فراتر و بسیار متنوع تر بوده که تفاوت عمده ای نیز در نحوه پشتیبانی و رسیدگی به نیازهای این دسته از مشتریان در گردش کار شرکت در نظر گرفته شده است.