جلسه هیئت مدیره شرکت شیراز همیار با نام تجاری همیارنت

تبریک نوروز 1400


جلسه هیئت مدیره شرکت شیراز همیار (همیارنت) با حضور جناب آقایان مهندس میرزائی رئیس هیئت مدیره، مهندس محمد فرخ زاده عضو هیئت مدیره و مهندس بنان ماه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، برگزار و چشم انداز سال جاری در برخی حوزه ها تعیین گردید.

راه اندازی دپارتمان آموزش در جهت رشد و ارتقاء دانش افراد، حمایت از دانش آموزان کم بضاعت و همکاری با شرکت های دانش بنیان از جمله پیشنهادات مهندس فرخ زاده بود که مورد موافقت اعضاء هیئت مدیره قرار گرفت. همکاری با اداره آموزش و پرورش و مجموعه علوم پزشکی از دیگر تصمیمات جلسه مذکور بود، در پایان این جلسه نشستی با کارکنان شرکت برگزار و در خصوص مسائل داخلی شرکت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

جلسه هیئت مدیره شرکت شیراز همیار با نام تجاری همیارنتتاریخ درج خبر :24 خرداد 1400