مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیراز همیار با نام تجاری همیارنت در سال 99

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همیارنت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیراز همیار (همیارنت)، بر طبق گزارش روابط عمومی سازمان، ساعت 10 صبح روز یکشنبه بیست و سوم خردادماه سال 99، در محل سازمان همیاری شهرداری ها در استان فارس برگزار گردید. نحوه برگزاری و دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مطابق با آگهی رسمی دعوتنامه هئیت مدیره به اطلاع رسانده و انجام شد. در ادامه با توضیح در مورد اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه چیست، گزارش ها، اقدامات و نتایج این جلسه نیز بیان می گردد.

مجمع عمومی عادی سالیانه چیست؟

مجمع عادی سالیانه شرکت ها به دلیل تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می شود، حائز اهمیت می باشد. جلسه عمومی عادی سالیانه شرکت ها بعد سال مالی برگزار می گردد. نحوه دعوت به این جلسه طبق اعلام رسمی باید انجام بپذیرد. در این جلسه درباره سال مالی گذشته گزارش ها به صاحبان سهام ارائه می گردد. هم چنین موضوعات مهمی همچون خط مشی سالیانه شرکت در این جلسه بیان می گردد. تمام شرکت های سهامی موظف هستند در سال یکبار مجمع عادی سالیانه برگزار نمایند.

در واقع این مجمع عادی ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت خواهد بود. تصمیمات مهم، سرمایه گذاری و فعالیت شرکت و ... از جمله مواردی است که در این جلسه مورد توجه است. در جلسه مجمع سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی ضروری است.

گزارش و خلاصه جلسه عادی سالیانه شرکت همیارنت

خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در جلسه:

  • استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
  • استماع گزارش حسابرس رسمی
  • بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29
  • انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد


در ادامه مهندس میرزائی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان فارس مورادی را در جهت رفع مشکلات شرکت متذکر شده و مقرر گردید هیئت مدیره اقدامات مد نظر ایشان را در سال پیش رو پیگیری نمایند.

سپس مهندس بنان ماه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گزارش عملکرد سال 1398 را ارائه کردند. در ادامه جلسه ایشان به بیان اهداف و برنامه‌های شرکت در سال 1399 پرداختند. از موارد مهم پیشنهادی مدیر عامل می توان به افزایش ظرفیت زیرساخت فعلی شبکه و توسعه جغرافیایی حوزه سرویس دهی شرکت اشاره کرد . پیشنهادات ارائه شده مورد تایید مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری ها قرار گرفت و ایشان با حمایت از برنامه های میان مدت و بلند مدت هیاٌت مدیره، اعتباری را جهت پیشبرد آن ها به شرکت اختصاص دادند.

در پایان جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، از زحمات مدیران و هیئت مدیره شرکت همیارنت در سال گذشته تقدیر و تشکر به عمل آمد. پیشنهادات ارائه شده مورد تایید مدیرعامل محترم سازمان همیاری شهرداری ها قرار گرفت و ایشان با حمایت از برنامه های میان مدت و بلند مدت هیاٌت مدیره، اعتباری را جهت پیشبرد آن ها به شرکت اختصاص دادند.

اختتامیه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه جلسه صاحبان سهام شرکت همیارنت

تاریخ درج خبر :24 آذرماه 99