سرویس های وایرلس گلچین

حداکثر ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۳۱۴۰۰ تومان

مدت زمان قابل استفاده
یک ماهه
سرویس جانبی قابل استفاده
فشفشه
قیمت (تومان)
۳۱۴۰۰

خرید

۱۸ مگابیت بر ثانیه

۳۱۴۰۰ تومان

ترافیک
5 گیگ
مدت زمان قابل استفاده
۱ ماهه
سرویس جانبی قابل استفاده
فشفشه
قیمت (تومان)
۳۱۴۰۰

خرید

ترافیک۱۰ گیگ ۷ روز

۷۵۰۰ تومان

مدت زمان قابل استفاده
۷ روز
سرویس جانبی قابل استفاده
--
قیمت (تومان)
۷۵۰۰

خرید

تمامی سرویس های وایرلس

زمان سرعت به مگابیت ترافیک به گیگ قیمت به تومان
7 روز 40 10 37,000 خرید
10 روز 40 20 47,000 خرید
14 روز 40 40 57,000 خرید
 • سرویس شبانه با پهنای باند 8 مگابیت از ساعت 2 بامداد الی 7 صبح می باشد.
 • تمامی سرویس ها به صورت محدود دوره ای می باشد به عنوان مثال اگر سرویس سه ماهه 90 گیگ انتخاب گردد ماهیانه 30 گیگ از حجم سرویس انتخاب شده قابل استفاده می باشد.
 • سرویس های 360 روز در گروه سرویس های معمولی می باشد و جزو جشنواره تعریف نگردیده و فقط در صورت نیاز مشترک به فروش میرسد.
 • به دلیل بالا بودن پهنای باند سرویس ها قبل از خرید حتما با پشتیبانی دفتر مرکزی جهت بررسی وضعیت لینک ارتباط، تماس حاصل نمایید.
 • لازم به ذکر است با توجه به اعمال تخفیف ویژه بر روی پروموشن های اولیه امکان برگشت از فروش این سرویس ها امکان پذیر نمی باشد. و همچنین در صورت اتمام ترافیک مازاد اعمال سرویس جدید امکان پذیر نمی باشد.
 • زمان سرعت ترافیک ترافیک شبانه هزینه(تومان) توضیحات
  30 روز 512 تا 20 مگابیت نامحدود منصفانه تا 50 گیگ 100 گیگابایت 50,000 سرویس نامحدود منصفانه با 50 گیگ ترافیک و سرعت 20 مگابیت بوده که بعد از اتمام ترافیک سرعت به 512 کیلو بیت کاهش یافته در صورت خرید ترافیک مازاد سرعت مجدد به 20 مگابیت افزایش می یابد. خرید
  90 روزتا 16 مگابیت90 گیگ-90,000 خرید
  180 روزتا 20 مگابیت180 گیگ-180,000 خرید
  180 روزتا 20 مگابیت100 گیگ1000 گیگابایت150,000 خرید
  180 روزتا 20 مگابیت100 گیگ+20% تخفیف حجمی-100,000 تخفیف ترافیک مازاد به تعداد دفعات مختلف در مدت زمان شش ماه . لازم به ذکر است این تخفیف جهت ترافیک های زمان جشنواره اعمال نمی گردد. (مانند ترافیک های فشفشه) خرید
  360 روزتا 20 مگابیت200 گیگ2300 گیگابایت250,000 خرید
  مدت ترافیک هزینه
  2 روز 4GB 2.900 خرید
  7 روز 10GB 7.500 خرید

  سرویس 512Kbps (تا 2560Kbps)

  مدت ترافیک هزینه
  یک ماهه 2GB 9.000 خرید
  یک ماهه 5GB 17.400 خرید
  سه ماهه 9GB 39.000 خرید
  شش ماهه 20GB 75.000 خرید
  یک ساله 30GB 115.000 خرید

  سرویس 1024Kbps (تا 5120Kbps)

  مدت ترافیک هزینه
  یک ماهه 2GB 12.000 خرید
  یک ماهه 5GB 19.400 خرید
  سه ماهه 9GB 44.000 خرید
  شش ماهه 20GB 90.000 خرید
  یک ساله 30GB 144.000 خرید

  سرویس 2048Kbps (تا 7168Kbps)

  مدت ترافیک هزینه
  یک ماهه 2GB 14.000 خرید
  یک ماهه 5GB 21.400 خرید
  سه ماهه 9GB 51.000 خرید
  شش ماهه 20GB 102.000 خرید
  یک ساله 30GB 165.000 خرید

  سرویس 4096Kbps (تا 9216Kbps)

  مدت ترافیک هزینه
  یک ماهه 2GB 19.000 خرید
  یک ماهه 5GB 27.400 خرید
  سه ماهه 9GB 69.000 خرید
  شش ماهه 20GB 136.000 خرید
  یک ساله 30GB 237.000 خرید

  2048Kbps (تا 7168Kbps)

  مدت ترافیک هزینه
  یک ماهه 15GB+10GB 40.000 خرید
  سه ماهه 45GB+30GB 120.000 خرید
  یک ماهه 30GB+20GB 75.000 خرید
  سه ماهه 90GB+60GB 225.000 خرید

  4096Kbps (تا 9216Kbps)

  مدت ترافیک هزینه
  یک ماهه 20GB+15GB 60.000 خرید
  سه ماهه 60GB+45GB 180.000 خرید
  یک ماهه 40GB+30GB 110.000 خرید
  سه ماهه 120GB+90GB 330.000 خرید

  7168Kbps ( تا 18Mbps )

  مدت ترافیک هزینه
  یک ماهه 5GB 31.400 خرید
  سرعت حداقل تبادل ترافیک هزینه ماهانه
  256Kbps 50 GB 75.000 خرید
  512Kbps 80 GB 122.500 خرید
  1024Kbps 135 GB 178.000 خرید
  2048Kbps 270 GB 291.000 خرید
  ترافیک هزینه
  1GB 3.000 خرید
  2GB 6.000 خرید
  3GB 9.000 خرید
  5GB 13.400 خرید
  10GB 24.400 خرید
  20GB 42.400 خرید
  50GB 90.400 خرید