سرویس های ADSL گلچین

ترافیک فشفشه 40 گیگابایت

32100 تومان


زمان
30 روز

ترافیک
40 گیگابایت

خرید

16 مگابیت یک ساله

ماهیانه 29500 تومان


زمان
365 روز

ترافیک داخلی
12000 گیگابایت
معادل
3000 گیگابایت
ترافیک بین الملل

راه اندازی رایگان

خرید

سرویس 8 مگابیت یک ماهه

ماهانه 54500


میزان ترافیک (GB)
402
قیمت هر گیگ(تومان)
135

خرید

تمامی سرویس های ADSL

 • تمامی قیمت ها به تومان و با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (9%) می باشد.
 • جهت مشترکین جدید ADSL مبلغ 13.080 تومان به عنوان راه اندازی مخابرات(رانژه) دریافت می گردد. (به غیر از موار اعلامی)
 • استفاده از سایت فیلیمو www.filimo.com به صورت رایگان و باسرعت 16 مگابیت میباشد.
 • استفاده از پیام رسان های داخلی به محاسبه 1 به 3 می باشد به صورتی که اگر سرویس شما دارای 10 گیگ ترافیک بین الملل باشد معادل 30 گیگ ترافیک پیام رسان داخلی خواهد بود.
 • تمامی سرویس ها به صورت محدود دوره ای می باشد به عنوان مثال اگر سرویس سه ماهه 90 گیگ انتخاب گردد ماهیانه 30 گیگ از حجم سرویس انتخاب شده قابل استفاده می باشد.
 • به دلیل بالا بودن پهنای باند سرویس ها قبل از خرید حتما با پشتیبانی دفتر مرکزی جهت بررسی وضعیت لینک ارتباط، تماس حاصل نمایید.
 • لازم به ذکر است با توجه به اعمال تخفیف ویژه بر روی پروموشن های اولیه امکان برگشت از فروش این سرویس ها امکان پذیر نمی باشد. و همچنین در صورت اتمام ترافیک مازاد اعمال سرویس جدید امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که متشرک قبل از اتمام اشتراک تقاضای انصراف و یا تمدید سرویس دیگر را بنا به هر دلیلی داشته باشد، طبق قوانین داخلی شرکت همیارنت می بایست کل سرویس استفاده شده را به صورت تعرفه معمولی و یا مبلغ 600.000 ریال بابت انصراف از ادامه اشتراک به شرکت پرداخت نماید. این بند کاملا قانونی بوده و توسط سازمان محترم تظیم مقررات رادیویی تایید گردیده است.
 • توربو فشفشه : در این سرویس افزایش سرعت و حجم به صورت هم زمان بوده و جهت فعال سازی این سرویس اشتراک اولیه می بایست از زمان تعریف شده یک روز بیشتر زمان داشته باشد و همچنین به دلیل پروموشن های سرویس در صورتی که اشتراک اولیه دارای ترافیک شبانه و یا هرگونه ترافیک مازاد باشد،غیر فعال میگردد و بعد از اتمام بسته ترافیکی مجدد فعال می گردد.
 • سرویس های ADSL دارای قوانین جدا سازی حجم (ضریب چهار) می باشد، به عنوان مثال در صورتی که سرویس سه ماهه با 40 گیگ انتخاب گردد، مقدار حجم اختصاص یافته 10 گیگ بین الملل معادل 40 گیگ داخلی می باشد.
 • تمدید-فروش
  زمانسرعتترافیکقیمت قیمت با مالیات
  30 روز4 مگابیت10 گیگابایت بین الملل معادل 40 گیگابایت داخلی13.70015.000
  90 روز4 مگابیت30 گیگابایت بین الملل معادل 120 گیگابایت داخلی41.20045.000
  180 روز4 مگابیت60 گیگابایت بین الملل معادل 240 گیگابایت داخلی78.40085.500
  --------------------
  30 روز10 مگابیت15 گیگابایت بین الملل معادل 60 گیگابایت داخلی22.90025.000
  90 روز10 مگابیت45 گیگابایت بین الملل معادل 180 گیگابایت داخلی68.80075.000
  180 روز10 مگابیت90 گیگابایت بین الملل معادل 360 گیگابایت داخلی130.700142.500
  --------------------
  30 روز16 مگابیت20 گیگابایت بین الملل معادل 80 گیگابایت داخلی32.00035.000
  90 روز16 مگابیت60 گیگابایت بین الملل معادل 240 گیگابایت داخلی96.300105.000
  180 روز16 مگابیت120 گیگابایت بین الملل معادل 480 گیگابایت داخلی183.000199.500
  سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
  ۵۱۲ کیلو بیت ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۲۵۰۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۲۵۰۰ خرید
  ۱ مگابیت بر ثانیه ۵۲ داخلی یا ۲۶ بین الملل ۲۰۰۰۰ ۵۲ داخلی یا ۲۶ بین الملل ۲۰۰۰۰ خرید
  ۲ مگابیت بر ثانیه ۸۲ داخلی یا ۴۱ بین الملل ۲۵۰۰۰ ۸۲ داخلی یا ۴۱ بین الملل ۲۵۰۰۰ خرید
  ۴ مگابیت بر ثانیه ۱۶۲ داخلی یا ۸۱ بین الملل ۴۰۰۰۰ ۱۶۲ داخلی یا ۸۱ بین الملل ۴۰۰۰۰ خرید
  ۸ مگابیت بر ثانیه ۴۰۲ داخلی یا ۲۰۱ بین الملل ۵۰۰۰۰ ۴۰۲ داخلی یا ۲۰۱ بین الملل ۵۰۰۰۰ خرید
  ۱۶ مگابیت بر ثانیه ۸۰۲ داخلی یا ۴۰۱ بین الملل ۸۰۰۰۰ ۸۰۲ داخلی یا ۴۰۱ بین الملل ۸۰۰۰۰ خرید
  سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
  ۵۱۲ کیلو بیت ۷۲ داخلی یا ۳۶ بین الملل ۳۷۵۰۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۲۵۰۰ خرید
  ۱ مگابیت بر ثانیه ۱۵۵ داخلی یا ۷۷.۵ بین الملل ۶۰۰۰۰ ۵۱.۷ داخلی یا ۲۵.۸۵ بین الملل ۲۰۰۰۰ خرید
  ۲ مگابیت بر ثانیه ۲۴۵ داخلی یا ۱۲۲.۵ بین الملل ۷۵۰۰۰ ۸۱.۷ داخلی یا ۴۰.۸۵ بین الملل ۲۵۰۰۰ خرید
  ۴ مگابیت بر ثانیه ۴۸۵ داخلی یا ۲۴۲.۵ بین الملل ۱۲۰۰۰۰ ۱۶۱.۷ داخلی یا ۸۰.۸۵ بین الملل ۴۰۰۰۰ خرید
  ۸ مگابیت بر ثانیه ۱۲۰۵ داخلی یا ۶۰۲.۵ بین الملل ۱۵۰۰۰۰ ۴۰۱.۷ داخلی یا ۲۰۰.۸۵ بین الملل ۵۰۰۰۰ خرید
  ۱۶ مگابیت بر ثانیه ۲۴۰۵ داخلی یا ۱۲۰۲.۵ بین الملل ۲۴۰۰۰۰ ۸۰۱.۷ داخلی یا ۴۰۰.۸۵ بین الملل ۸۰۰۰۰ خرید
  سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
  ۵۱۲ کیلو بیت ۱۵۰ داخلی یا ۷۵ بین الملل ۷۱۲۵۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۱۸۷۵ خرید
  ۱ مگابیت بر ثانیه ۳۱۰ داخلی یا ۱۵۵ بین الملل ۱۱۴۰۰۰ ۱۰۱.۷ داخلی یا ۵۰.۸۵ بین الملل ۱۹۰۰۰ خرید
  ۲ مگابیت بر ثانیه ۴۹۰ داخلی یا ۲۴۵ بین الملل ۱۴۲۵۰۰ ۸۱.۷ داخلی یا ۴۰.۸۵ بین الملل ۲۳۷۵۰ خرید
  ۴ مگابیت بر ثانیه ۹۷۰ داخلی یا ۴۸۵ بین الملل ۲۲۸۰۰۰ ۱۶۱.۷ داخلی یا ۸۰.۸۵ بین الملل ۳۸۰۰۰ خرید
  ۸ مگابیت بر ثانیه ۲۴۱۰ داخلی یا ۱۲۰۵ بین الملل ۲۸۵۰۰۰ ۴۰۱.۷ داخلی یا ۲۰۰.۸۵ بین الملل ۴۷۵۰۰ خرید
  ۱۶ مگابیت بر ثانیه ۴۸۱۰ داخلی یا ۲۴۰۵ بین الملل ۴۵۶۰۰۰ ۸۰۱.۷ داخلی یا ۴۰۰.۸۵ بین الملل ۷۶۰۰۰ خرید
  سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
  ۵۱۲ کیلو بیت ۳۰۰ داخلی یا ۱۵۰ بین الملل ۱۳۵۰۰۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۱۲۵۰ خرید
  ۱ مگابیت بر ثانیه ۶۱۵ داخلی یا ۳۰۷.۵ بین الملل ۲۱۶۰۰۰ ۵۱.۲۵ داخلی یا ۲۵.۶۲۶ بین الملل ۱۸۰۰۰ خرید
  ۲ مگابیت بر ثانیه ۹۷۵ داخلی یا ۴۸۷.۵ بین الملل ۲۷۰۰۰۰ ۸۱.۲۵ داخلی یا ۴۰.۶۲۵ بین الملل ۲۲۵۰۰ خرید
  ۴ مگابیت بر ثانیه ۱۹۳۵ داخلی یا ۹۶۷.۵ بین الملل ۴۳۲۰۰۰ ۱۶۱.۲۵ داخلی یا ۸۰.۶۲۵ بین الملل ۳۶۰۰۰ خرید
  ۸ مگابیت بر ثانیه ۴۸۱۵ داخلی یا ۲۴۰۷.۵ بین الملل ۵۴۰۰۰۰ ۴۰۱.۲۵ داخلی یا ۲۰۰.۶۲۵ بین الملل ۴۵۰۰۰ خرید
  ۱۶ مگابیت بر ثانیه ۹۶۱۵ داخلی یا ۴۸۰۷.۵ بین الملل ۸۶۴۰۰۰ ۸۰۱.۲۵ داخلی یا ۴۰۰.۶۲۵ بین الملل ۷۲۰۰۰ خرید
  میزان ترافیک قیمت بسته(تومان)
  ۰.۵ گیگابایت ۱،۰۰۰ خرید
  ۱ گیگابایت ۲،۰۰۰ خرید
  ۳ گیگابایت ۶،۰۰۰ خرید
  ۵ گیگابایت ۱۰،۰۰۰ خرید
  ۱۰ گیگابایت ۲۰،۰۰۰ خرید
  ۲۰ گیگابایت ۳۵،۰۰۰ خرید
  ۵۰ گیگابایت ۸۰،۰۰۰ خرید
  ۱۰۰ گیگابایت ۱۳۰،۰۰۰ خرید
  ۲۵۰ گیگابایت ۲۹۳،۰۲۰ خرید
  ۵۰۰ گیگابایت ۶۱۹،۷۱۰ خرید
  ۱ ترابایت ۷۹۹،۸۹۰ خرید

  لازم به ذکر است:

  • تعرفه های فوق بر اساس مصوبه 266  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم گردیده است.
  • با خیال راحت خرید کنید. در صورت خرید سرویس های پر سرعت تر و عدم دریافت سرعت اعلام شده به هر دلیل می توانید طبق شرایط قرارداد، سرویس خریداری شده را برگشت نموده و متناسب با کیفیت لینک ارتباطی خود مجددا اقدام به خرید نمایید.  
  • از آنجا که سرویس ADSL2+ به کیفیت سیم کشی محل استفاده و فاصله از مرکز مخابراتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در صورت عدم دریافت سقف سرعت پس از خرید سرویس، موضوع را حتماً با واحد پشتیبانی شرکت مطرح نمایید تا در اسرع وقت جهت رفع خرابی های احتمالی و بررسی کیفیت لینک ارتباطی شما اقدامات لازم صورت پذیرد.  
  • مشترکین عزیز، آستانه مصرف منصفانه، حداکثر ترافیک مجاز قابل استفاده در یک ماه به صورت دریافت و ارسال بوده و مربوط به استفاده ترکیبی از ترافیک داخلی و بین الملل می باشد. این روش محاسبه در صورتی کاربرد دارد که حداکثر نیمی از ترافیک اشاره شده در جداول فوق به ترافیک بین الملل اختصاص یابد. لیکن به روش دیگر امکان استفاده از تمام ترافیک به صورت مصرف داخلی وجود خواهند داشت.   از آنجا که تعرفه های فوق با در نظر گرفتن نیاز اکثر کاربران اینترنت در کشور تنظیم شده است، در صورتی که در انتخاب بین گزینه های فوق دچار مشکل شدید می توانید با شماره تلفن 3688-071 تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی واحد فروش برای انتخاب مناسب ترین سرویس استفاده نمایید.
  • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، به جای قطع سرویس، پهنای باند تا 128 Kb محدود خواهد شد ومشترک در صورت تمایل می تواند خرید ترافیک نماید.
  • در زمان خرید سرویس هزینه مالیات بر ارزش افزوده به هزینه های فوق اضافه خواهد گردید.  
  • خرید ترافیک -مازاد بر آستانه مصرف منصفانه- طبق تعرفه ترافیک میسر می باشد.  
  • تعرفه مشخص شده، سرعت دانلود را بر اساس بیت بر ثانیه در نظر گرفته است در صورتی که در هنگام دانلود، نرم افزارهای مورد استفاده، سرعت دانلود را با واحد بایت بر ثانیه نمایش میدهند. لذا جهت تبدیل واحد و مقایسه سرعت سرویس ها می بایست سرعت نمایش داده شده در جداول فوق را بر عدد 8 تقسیم نمود تا با سرعت دانلود نمایش داده شده در هنگام دانلود قابل مقایسه باشد.  
  • تعرفه های اعلامی محدودیت مصرف در بازه های ماهیانه نیز دارند. لذا به ستون ترافیک ماهیانه نیز دقت نمایید.  
  • در صورتی که قصد دارید برای اولین بار به جمع مشترکین همیارنت بپیوندید، بابت راه اندازی اولیه و انجام تنظیمات در محل، مبلغ ۱۵٬۰۰۰ تومان به عنوان هزینه نصب به تعرفه های نمایش داده شده اضافه می گردد. همچنین طبق مصوبه کمیسیون 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بابت رانژه وجمع آوری اتصالات مخابراتی نیز، مبلغ 12000 تومان اضافه می گردد.
  • خدمات اشاره شده فوق مطابق  مصوبه کمیسیون 177 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول توافق نامه سطح خدمات (SLA) می باشد.