درباره همیارنت

شرکت شیراز همیار فعالیت خود را از سال 1379 به عنوان اولین سرویس دهنده اینترنت در استان فارس آغاز نمود و تا پایان سال 1395 با پروانه ISP و ISDP اعطایی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسالت خود را در زمینه ارایه پهنای باند اینترنت به مشترکین انتهایی و سایر شرکت های سرویس دهنده اینترنت در استان فارس انجام داده است. در سال 1396 با دریافت پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت تحت عنوان پروانه ServCO حوزه فعالیت خود را از سطح استان به کشور توسعه داده و ضمن ورود به بازار ارایه خدمات ارتباطی ثابت نسبت به تقویت زیر ساخت های خود اقدام نموده است.